Vad gäller för uppsägning av provanställning?

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg för att undvika att bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivaren behöver dock inte ha några speciella skäl för uppsägningen. Uppsägningstiden på två veckor gäller även då arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningstiden. Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid.

Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen. Både arbetstagaren och den lokala fackorganisationen, om sådan finns, har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan vänta till provanställningens slut med att lämna besked om att anställningen inte ska fortsätta. Men om arbetsgivaren inte lämnar besked minst två veckor innan dagen då provanställningen tar slut blir denne skyldig att betala skadestånd.

Behöver du råd och vägledning? Både du som arbetsgivare eller som anställd kan prata med en jurist kostnadsfritt för ett första vägledande samtal i arbetsrättsliga frågor. Boka möte med jurist här

Andra har även sökt på

Gå tillbaka