Vad innebär turordningsreglerna?

När du som arbetsgivare vill hävda arbetsbrist som grund för uppsägning behöver du följa en viss turordning när arbetstagarna ska sägas upp.

  • Utgångspunkten är att en arbetstagare som har kortare anställningstid ska sägas upp före den arbetstagare som har längre anställningstid.
  • Detta kan innebära att en arbetstagare som har längre anställningstid kan komma att ta över en annan arbetstagares arbetsuppgifter på grund av att dennes anställningstid är kortare. En förutsättning för detta är att den arbetstagare som har en längre anställningstid också har kompetens för dessa arbetsuppgifter.
  • Du som arbetsgivare måste skapa olika turordningslistor för olika kollektivavtalsområden.
  • Därefter delas arbetstagarna upp i enheter beroende på var dessa arbetar. En byggnad eller ett inhägnat område brukar räknas som en enhet (s.k. driftsenhet).
  • Inom varje driftsenhet ska en turordningslista upprättas.
  • Har du som arbetsgivare inte mer än tio arbetstagare har ditt företag rätt att undanta maximalt tre personer från turordningen. Dessa kan då få ha kvar sin anställning trots att någon annan har en längre anställningstid.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka