Kan man ångra en anställning?

Arbetsgivaren kan inte ”ångra” en anställning (tillsvidare likväl som visstidsanställning) utan får hålla sig till de regler om uppsägning som finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Den anställde kan när som helst säga upp sin anställning med iakttagande av uppsägningstid. En arbetsgivare kan låta den anställde vara provanställd i sex månader innan denne anställs på fast tjänst. Om  arbetsgivaren vill säga upp den anställde under provanställningen måste denne lämna skriftligt besked till arbetstagaren två veckor i förväg. Under provanställningstiden krävs dock inga särskilda skäl för arbetsgivarens uppsägning.

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka