Vad gäller vid uppsägning?

En arbetstagare har alltid rätt att säga upp en tillsvidareanställning och behöver inte ange några skäl för uppsägningen. När arbetsgivaren vill säga upp anställningsavtalet måste vissa regler iakttas. Den mest grundläggande regeln är att arbetsgivaren måste ha en sakliga skäl för att kunna säga upp avtalet. Sådana skäl är främst arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren kan också avsluta anställningen genom avsked.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka