När kan ett visstidsanställningsavtal inte upprättas?

Anställningsformen får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren i fråga under de senaste fem åren i sammanlagt ett års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Avtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka