Vad gäller om jag väljer att inte reglera en viss fråga i avtalet, exempelvis om övertidsersättning?

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal gäller bestämmelserna där. Bestämmelserna i kollektivavtalet gäller även om anställningsavtalet innehåller andra bestämmelser.

Om arbetsgivaren inte är ansluten till ett kollektivavtal gäller olika regler beroende på vilken information som saknas i anställningsavtalet. När det gäller övertidsersättning så finns det inga bestämmelser i lag för hur det ska fungera med övertidsersättning o.s.v. Det är därför upp till arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om detta.

Om bestämmelser saknas om övertidsersättning utgår inte övertidsersättning. Arbetstagaren kan istället kompenseras i form av en högre grundlön, om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om detta.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka