Kan arbetsgivaren själv bestämma villkoren för en visstidsanställning?

Kollektivavtalet måste följas och respekteras av arbetsgivaren när anställningsavtal skrivs. Det finns bestämmelser i vissa kollektivavtal som förbjuder visstidsanställningar. Följs inte detta finns risk att fackorganisationen vidtar åtgärder såsom att utlysa strejk bland arbetstagarna. Det kan vara möjligt att frångå kollektivavtalet om detta gynnar den anställde, men det varierar mellan de olika kollektivavtal som finns.

Vårt avtalsverktyg är endast anpassat efter lagstiftningen och tar inte hänsyn till bestämmelser i eventuellt kollektivavtal. Om anställningsförhållandet omfattas av kollektivavtal bör ni ta kontakt med ert fackförbund för att säkerställa att ert anställningsavtal är korrekt.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka