Kan jag säga upp en visstidsanställning?

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste denne ha förbehållit sig denna rätt och ha en godtagbar anledning.

Anges ingen uppsägningstid under anställningen har en arbetsgivare inte rätt att säga upp en visstidsanställd i förtid. I detta fall kan arbetsgivaren innan anställningstidens slut endast avskeda den anställde. Det är endast vid grova fall av felaktigt agerande som man kan avskeda en anställd.

Arbetstagaren kan säga upp sig utan särskilda skäl med en månads uppsägningstid. Om en visstidsanställning under en tidsperiod om fem år sammanlagt överstiger ett år övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Observera att kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS).

Behöver du råd och vägledning i arbetsrättsliga frågor? Du kan få ett första vägledande samtal kostnadsfritt med en av våra jurister. Boka ett möte här

Andra har även sökt på

Gå tillbaka