Hur lång kan en visstidsanställning vara?

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst ett år, och kan användas vid t.ex. säsongsarbete. Anställningsformen får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren i sammanlagt ett års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Kollektivavtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka