Kan jag som arbetsgivare själv bestämma villkoren i ett anställningsavtal om kollektivavtal saknas?

Om kollektivavtal saknas har du relativt stort utrymme för att själv bestämma vilka villkor som ska gälla mellan dig som arbetsgivare och den anställde. I bland annat LAS (lagen om anställningsskydd) finns dock minimiregler som måste följas. Om det i lagen finns bestämmelser som är mer fördelaktiga för den anställde än de villkor som finns i avtalet gäller lagbestämmelserna i regel före de villkor som avtalats. Är avtalets villkor mer fördelaktiga än de som finns i LAS gäller anställningsavtalets bestämmelser.

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka