Varför ska jag upprätta ett visstidsanställningsavtal?

Om annat inte avtalas löper en anställning tills vidare. En tillsvidareanställning är vad man i dagligt tal brukar benämna fast anställning. En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste därför upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås. Visstidsanställningsavtalet är ett alternativ för en arbetsgivare som endast kan erbjuda arbetstagaren arbete under begränsad tid.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka