Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Hur lång kan en visstidsanställning vara?

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år, och kan användas vid t.ex. säsongsarbete. Anställningsformen får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren i sammanlagt två års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Kollektivavtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka