När kan ett visstidsanställningsavtal inte upprättas?

Anställningsformen får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren i fråga under de senaste fem åren i sammanlagt två års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Avtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka