Hur avslutas en provanställning korrekt

För att avsluta en provanställning korrekt måste den anställde får besked minst två veckor innan anställningen ska upphöra. Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för att avsluta provanställningen. 

Diskrimineringslagstiftning är det enda som måste följas och arbetsgivaren kan exempelvis inte avbryta provanställningen på grund av att det framkommer att den anställde är gravid, tillhör ett fackförbund eller har viss sexuell läggning.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka