Hur gör man för att säga upp någon under en provanställning?

När arbetsgivaren vill avsluta en provanställning måste arbetstagaren få besked minst två veckor i förväg, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. Notera att detta gäller även när arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningen. Om arbetstagaren är medlem i en fackförening måste arbetsgivaren även underrätta fackorganisationen.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka