Måste det finnas ett skriftligt avtal för att en person ska räknas som anställd?

Nej, det måste inte finnas ett skriftligt anställningsavtal. En person som arbetar för någon annan kan räknas som tillsvidareanställd trots att det varken finns muntlig eller skriftlig överenskommelse.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka