Är aktieägaravtal och kompanjonsavtal samma sak?

Ja, för ett aktiebolag är aktieägaravtal och kompanjonsavtal samma sak. För handelsbolag kallas det naturligt bara för kompanjonsavtal.

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka