Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Är ett kompanjonsavtal bindande?

Ja, ett aktieägaravtal är bindande från och med undertecknandet och kan inte ensidigt ändras av någon. Om samtliga delägare är överens går det dock att göra om hela eller delar av aktieägaravtalet trots att avtalets löptid ännu inte gått ut.

Skriv Kompanjonsavtal
Gå tillbaka