Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Det är inget måste men ger delägarna en stor säkerhet. Utan aktieägaravtal kan det få konsekvenser när det uppkommer situationer som delägarna inte räknat med. Man kan även undvika kostsamma tvister.

Gå tillbaka